Email: shipowner@namphatship.com.vn - Tel: +84 90 2012 124 - Mrs. Nhung
Nam Phat Ship
Nam Phát Ship - Nam Phát Group đang khẩn trưong tiến hành lắp đặt, các dây chuyền thiết bị để sản xuất các loại sản phẩm: cây, dây, bu lông, ốc vít và trung tâm cắt xẻ để phục vụ nhu cầu đóng mới và sửa chữa tàu biển cho các đối tác chủ tầu, khách hàng.
 
 
 
 
 
 
Dự kiến hoàn thiện vào cuối năm 2020, cùng với nhà máy ở tỉnh Hưng Yên, nhà máy đóng mới và sửa chữa tàu biển ở tỉnh Quảng Ninh có thểm trung tâm cắt xẻ với dây chuyền sản xuất hiện đại, nhập khẩu từ Trung Quốc, Hàn Quốc để đáp ứng các nhu cầu của khách hàng trong nước và quốc tế.